AD
Dedications
Jorge Reyes Rabito - Un Pacto Con Dios Bendiciones, gracias por la programacion, es de bendicion. José Montero La Visión - Del grupo Para Su Gloria A mi querido hermano Jaime Blandón. Jacqueline Guzman Sovereign Grace Music & La IBI - El Dios Que Adoramos Un saludo a los hermanos de la Iglesia Bautista Resurrección de Palacaguina

1 Jan

1 Resultado / Página 1 de 1

Fondo
AD

alvid podcasts kreyol

Bondye pap padone yon moun tankoum

Pa bliye Bondye se yon Bondye gras epi de mizèrikòd. Nan efesyen 2:4-5 an nou wè ki atitid Bondye pou yon pechè : men Bondye sitèlman gen kèsansib li sitèlman renmen nou ;5: li ban nou lavi ankò ansanm ak kris la, nou menm ki te mouri akòz peche nou yo. Se yon favè Bondye fè nou lè li delivre nou.

todaynoviembre 20, 2023 86

AD
AD
AD
0%